Декларация за поверителност

Априкус ЕООД Ви благодари, че посетихте този сайт. Чрез тази Декларация за поверителност ние ще Ви запознаем с нашата политика за защита на Вашите лични данни и как се използва придобитата от нас информация.

Прилагане

"Априкус" ЕООД Ви уведомява, че при посещение на сайтове на трети страни, Вие ще бъдете обект на политиката на конфиденциалност на тези трети страни. Изразявайки нашата пълна подкрепа за неприкосновеността на личния Ви живот в интернет, "Априкус" ЕООД изрично отхвърля всякаква отговорност за действието на трети лица.

Събиране на информация

"Априкус" ЕООД събира предоставената от Вас лична информация, с цел да реализира предлаганите от този сайт услуги.

Предоставяне на информация

"Априкус" ЕООД няма да предостави Вашата лична информация на трети страни, с изключение на случаите:

  • "Априкус" ЕООД получава Вашето предварително и изрично съгласие за това
  • Предоставянето на лична информация на трети страни е необходимо, за да се реализират изисканите от Вас, чрез този сайт, услуги
  • В случаите предвидени в закона.
  • При нарушение на условията за ползване на този сайт

Cookies

"Априкус" ЕООД може да събира анонимна /не лична/ информация при използването на този сайт, чрез т. нар „бисквитки” (cookies). Спонсорите или рекламодателите на "Априкус" ЕООД могат също да използват свои cookies, като кликнете върху тяхна реклама или линк към техен сайт или услуга. Ние не контролираме използването на cookies от тези трети страни, както и събраната от тях информация. В този случай Вие трябва да се запознаете с политиката на конфиденциалност на тези други сайтове, независимо че използвате връзка към тях от нашия сайт.

Съобщение за промени

Нашата декларация за поверителност на личните данни може да бъде обект на промяна. При извършване на промяна, ние ще предоставим информация за това на тази страница.