Dyno® - Mill процес

Хлорела има много твърда клетъчна стена, която я е предпазвала и съхранила през последните 540 млн. година. Клетъчната стена на хлорела в голяма степен не може да бъде разрушена в храносмилателния тракт на човека с което се възпрепятства и усвояването от човешкия организъм на полезните вещества съдържащи се в хлорела.

Това се дължи на факта, че клетъчната стена на хлорела е изградена от целулоза, а в човешкото тяло липсват ензими, необходими за разграждането й.

По-добро усвояване на хранителните вещества от хлорела чрез използване на Sun Chlorella “A”

За по-пълноценно усвояване на хранителните вещества, съдържащи се в хлорела, ние сме разработили наша собствена патентована технология за пулверизиране /разрушаване/ на трудносмилаемата клетъчна стена. Пулверизирането на клетъчната стена се извършва изцяло по механичен път, без използването на ензими, химикали или топлина. Разрушаването на клетъчната стена по този начин води до драстично увеличаване на смилаемостта, като при Sun Chlorella тя достига над 80%.

Разрушаването по механичен път на клетъчната стена на Sun Chlorella се извършва чрез Dyno®- mill /мелница/ процес. Dyno® - mill е уникална патентована технология на Sun Chlorella Corp. Тя е предназначена за максимализиранe на общата усвояемост на хранителните вещества съдържащи се в хлорела чрез механично разрушаване на клетъчната стена.

Dyno® - mill е единственият метод за разрушаване на клетъчната стена на хлорела, който запазва всички жизнено важни хранителни вещества, съдържащи се в нея, т.к. самият метод е изцяло механичен, без използването на топлина или химикали.

Само при Sun Chlorella е постигната 95% - 99% пулверизиране на клетъчната стена.