Производствен процес

С грижа за здравето на нашите клиенти, производственият процес на Sun Chlorella е строго контролиран на всеки един от многобройните му етапи.

Целият производствен процес отговаря на Японските държавни изисквания за такъв вид производство и е под постоянен качествен контрол.

1. Култивиране в конични колби

Запазена Chlorella pyrenoidosa /щам на Sun Chlorella/ се поставя в конични колби под изкуствена светлина и при оптимални температурни условия.

2. Култивиране в плоски колби с течна хранителна среда

Клетките на хлорела израснали в коничните колби се поставят в плоски колби с хранителна среда и запас от въглероден диоксид. При подходяща светлина клетките хлорела се размножават докато фотосинтезират. При достигане на определена концентрация на клетките хлорела, те се преместват в по-големи колби, където растежът продължава.

 

3. Култивиране на открито

Израсналата на закрито хлорела се поставя в открити басейни, където продължава култивирането в естествени условия. Клетките продължават да се размножават под действието на слънчевата светлина. При достигане на определена концентрация на клетките chlorella, те се местят в по-големи басейни.

 

4. Култивиране в производствени басейни

В последният етап на култивирането на открито, клетките хлорела се местят в производствени басейни, които са с диаметър 36 метра. Чрез механични бъркачки в тези басейни се осигурява максимално излагане на слънчева светлина на културите. При този последен етап на култивирането на клетките хлорела, внимателно се контролира потокът на култивиращата среда /храната за клетките хлорела/ в зависимост от температурата на околната среда и слънчевото греене. В производствените басейни се използва чиста подпочвена вода с постоянно качество и дебит.

 

5. Филтриране, дехидратиране, измиване и сгъстяване

Култивирането в производствените басейни продължава до достигане на определена концентрация на клетките хлорела /chlorella/. На следващия етап произведената хлорела се филтрира за премахване на попадналите чужди частици в култивиращият разтвор, след което следва дехидратиране , измиване в центрофуга и отново филтриране. Разтворът се сгъстява след потвърждение. че е напълно чист.

 

6. Разбиване на клетъчната стена

Клетките хлорела /chlorella/ имат изключително здрава клетъчна стена, която затруднява тяхната смилаемост. Този проблем е решен чрез уникална технология, разработена от Sun Chlorella Corp. Твърдите клетъчни стени на хлорела се разбиват /пулверизират/ чрез машина наречена Dyno®-мелница. Процесът е изцяло механичен. Хлорела се поставя в цилиндър, заедно с твърди сачми, които се разбъркват от остриета. При този процес се получават частични разлики в наляганията, които водят до разкъсване на клетката и разрушаване на клетъчната стена.

Научете повече за Dyno®- mill процеса... >>

 

7. Стерилизация на хлорела и деактивиране на хлорофилазата.

Хлорела съдържа ензим, наречен хлорофилаза. Процедурата за деактивирането му, както и за стерилизацията на хлорела се състои в смесването й с пара при висока температура, за кратък интервал от време.

 

8. Изсушаване

За да бъде съхранена хлорела за дълъг период от време тя се изсушава чрез поток от горещ въздух. Получената хлорела на прах има ярък зелен цвят и аромат на зелен чай. Така тя е много издръжлива и дори след няколко години няма да има промяна в качествата й.

 

9. Капсуловане

Таблетките и гранулите хлорела се изработват чрез пресовачни машини от праха хлорела. на всеки етап от производствения процес се извършват инспекции за външен вид, маса, замърсители, бактерии, физически характеристики и се прави анализ на състава. Осигурен е строг качествен контрол чрез спазването на вътрешно фирмени стандарти, които са по стриктни и от тези на правителството. Нашите продукти са подложени на двойна проверка – както в компанията, така и в публичните институции.

 

10. Пакетиране

Таблетките и гранулите, които издържат всички проверки се опаковат в алуминий и се вакуумират. Извървявайки този път, Sun Chlorella “A” – здравословна храна от най-високо качество, е готова.

 

Sun Chlorella “A” се произвежда във фабрика, сертифицирана с GMP от Японската асоциация за здравословни и полезни храни.

Научете повече за Sun Chlorella “A” - световно утвърден високо качествен продукт ... >>